Zarząd

Alicja Salwach
Prezes Zarządu

Fizjoterapeuta, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog.

Od 2011 roku prowadzi terapię dzieci z opóźnieniem psychoruchowym, zaburzeniami napięcia mięśniowego, mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju.

Certyfikowany terapeuta SIAT (Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres). Od początku 2020 roku instruktor Integracji Sensorycznej wg Ayres. 

Wykładowca na uczelniach wyższych. Prowadziła wykłady z zakresu terapii i diagnozy dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu, fizjoterapii w neurologii dziecięcej, rozwoju psychomotorycznego dziecka.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci z deficytami funkcjonalnymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Terapeuta NDT- Bobath i NDT-Bobath Baby.

Certyfikowany diagnosta spektrum zaburzeń autystycznych ADOS-2 oraz STAT.

Prowadzi działalność naukową oraz publikuje artykuły w dziedzinie fizjoterapii dziecięcej.

Dominika Szyja
Wiceprezes Zarządu

Ukończyła studia magisterskie na  Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Ponadto nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagog. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej wg Ayres SIAT.

Swoją pracę zawodową wiąże z terapią dzieci ze schorzeniami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła wykłady na uczelni wyższej z zakresu głównych założeń teorii integracji sensorycznej  oraz podstaw diagnozy i terapii małego dziecka. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach. 

Katarzyna Ajnenekiel-Łoś
Sekretarz

Psycholog, neurologopeda, pedagog z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyła wiele kursów z zakresu terapii dzieci z różnymi dysfunkcjami. Certyfikowany terapeuta SIAT (Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres).

Agnieszka Bochenek
Skarbnik

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, posiada tytuł technika fizjoterapii oraz uprawnienia oligofrenopedagoga. Pracuje w szkole specjalnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i hospicjum domowym dla dzieci i dorosłych.

Ukończyła szkolenie z zakresu wykonywania EEG biofeedback oraz inne liczne kursy z zakresu terapii dzieci i młodzieży

Komisja rewizyjna

Barbara Wegehaupt
Przewodnicząca

Barbara Brzewska
Zastępca przewodniczącej

Tomasz Handy
sekretarz

Sąd koleżeński

Klaudia Piotrowska-Madej
Przewodnicząca

Dr Klaudia Piotrowska-Madej jestnauczycielem dyplomowanym, neurologopedą, oligofrenopedagogiem, pedagogiem przedszkolnym, terapeutą SI, terapeutą behawioralnym oraz terapeutą metody Warnke. Od 2007 roku jest zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie. Specjalizuje się w terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z wadami wymowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Chcąc sprostać zainteresowaniom współczesnych dzieci oraz młodzieży stosuje nowoczesne i zaawansowane technologie w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieli się również swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc zajęcia ze studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także prowadząc szkolenia dla nauczycieli.

Uczestniczy czynnie w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących problematyki ludzi z niepełnosprawnościami oraz z zakresu rozwijania mowy i komunikowania się wspomnianej grupy osób. Jest autorką lub współautorką publikacji związanych z terapią i edukacją dzieci oraz młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie z zakresu rozwijania umiejętności porozumiewania się z otoczeniem oraz terapii ręki. Znaczącą wartość w dorobku naukowym stanowi książka „Smart Hand Model – diagnoza i terapia ręki u dziecka”. Uczestniczyła w różnorodnych szkoleniach, kursach i warsztatach podczas których zdobyła wiedzę i doświadczenie z zakresu metod pracy terapeutycznej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Joanna Rau
Zastępca przewodniczącej

Olga Jarkiewicz
sekretarz

Członkowie honorowi

Kristiane Kull – Sadacharam

Była kierownik oddziału ergoterapii w Centrum Dziecka w Monachium;
Instruktorka IS-Ayres – dyplom,
Uniwersytet Południowej Kaliforni;
Klinika Ayres USA ;
prowadzenie seminariów towarzyszących w zawodzie SIAT®,

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

stycz. 1970 do czerw.1971Kurs Języka angielskiego Cambridge English Language Training w Londynie
1971 do 1975Zawodowy Trening w Terapii Zajęciowej wMonachium, Niemcy. Kwalifikacja jako terapeuta w 1975.
1975 do 1976Praca jako terapeuta Instytucie Psychiatrii Osób Dorosłych w Monachium
1976 do 1978Zatrudniona jako terapeuta w Hospital for PhysicalMedicinewNeuperlach, Monachium.
1978 do 1980Oddelegowana jako terapeuta przez DED – Deutsche Entwicklungsdienst (Niemiecką organizację) do pracy w Centrum dla niepełnosprawnych Dzieci w Kuala Lumpur, Malezja.
Od 1980Szef Oddziału W Centrum Zdrowia Dziecka w Monachium, pierwszego na świecie społecznego centrum pediatrii założonego przez Prof. Dr. TheodorHellbrügge.
1981Stworzenie: MunichFunctional Development Diagnosis (MFED) razem z  Prof. Dr. TheodorHellbrüggei innymi.
1982Wprowadzenie do metody FrostigPerception Training Method.
1983Wytyczne Akademickie do Wprowadzenia MFED –dostosowanie poszczególnych części
1983 do 1988Tworzenie oddziału Terapii Zajęciowej pod kierownictwem Prof. Dr. mult. TheodorHellbrügge–Przewodniczącego SocialPediatricsna Uniwersytecie  Ludwiga Maximiliana w Monachium – LMU
1987Nagrodzona stypendium przez Fundację Carl Duisbergna przeprowadzenie kursów podyplomowych Integracji Sensorycznej na Uniwersytecie w Południowej Kalifornii.
Styczeń do lipiec 1988Trening praktyczny w Klinice Ayresw Torrance Kalifornia Los Angeles Ayres Clinic. Kontakt osobisty z  Dr. Jean Ayresw czerwcu 1988.
od 1988Kontynuacja pracy w Centrum Zdrowia Dziecka w Monachium jako kluczowy pracownik i pierwszy w Niemczech trener Terapii Integracji Sensorycznej.
od 1990Prowadziła liczne seminaria zTerapii SI na terenie całych Niemiec.
1991Utworzenie i zarejestrowanieGründungGesellschaftfürSensorische Integration Jean Ayres Deutschland und International e.V. (GSID) Trade Mark Regd.
od 1993Włączenie Edukacji Integracji Sensorycznej
od 1993Zgodnie z konstytucją GSID, rozpowszechnienie, rozprowadzanie i uaktualnianie najnowszych odkryć w dziedzinie neurofizjologii i neurobiologii.
Komitetdoradczy i partnerzyakademiccy: Prof. Theodor Hellbrügge, Prof. Hubertus von Voss, Prof. Rainer Blank, Prof. Charlotte BrasicRoyeen.
Organizacja i nadzorowanie Sympozjów z renomowanymi wykładowcami takimi jak: Georgia De Ganghi, Erna Blanche, Susanne SmithRoley, DianeParhamwe współpracy z  LMU Monachium.
Prowadzenie seminariów i wykładów w Monachium oraz innych centrach w Niemczech i Europie np.: Atenach, Włoszech, Portugalii, Chorwacji i Serbii.
Regularne Seminaria w Centrum Zdrowia Dziecka w Monachium
od 2001Rozmaite publikacje na tematy takie jak: terapia zajęciowa I Rehabilitacja, Praksja-dyspraksja oraz Terapia SI u dzieci autystycznych.
2003Opracowanie Sensory-Integrativeprzy wsparciu finansowym Bavarian Ministry for Family, Women and Social Affairs z udziałem  Prof. Dr. H. Voss, Prof. Dr.R. Blank. Prof. Dr. R. Werth.