Konferencje i Webinaria

Międzynarodowa konferencja
„Integracja Sensoryczna – teoria i diagnoza”.
Miejsce: On-line
Data: 27 listopada 2021r.
Początek godzina 11.00
Cena: 99 zł
50 zł dla członków Stowarzyszenia SISA oraz kursantów w trakcie certyfikacji kursy prowadzonego prze Stowarzyszenie SISA

Rejestracja:
https://stowarzyszeniesisa.clickmeeting.com/miedzynarodowa-konferencja-integracja-sensoryczna-teoria-i-diagnoza-/register?_ga=2.80361108.209759433.1636743722-1271121711.1619954269

lub należy wysłać emaila z wyrażeniem chęci udziału w konferencji na adres: webinarsisa@gmail.com. Opłatę należy uiścić dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej!

Program:

11:00 – 11:15 Otwarcie ceremonii –

Alicja Salwach Prezes i założyciel
Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej wg Ayres SISA
Kristiane Kull – Sadacharam, Senior Instruktor SIAT, Była kierownik
departamentu Terapii Zajęciowej kbo- Centrum Dziecięcym w Monachium członek honorowy SISA

11:15 – 12:15 Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej

Kristiane Kull – Sadacharam, Senior Instruktor SI by Ayres, Była kierownik departamentu Terapii Zajęciowej kbo- Centrum Dziecięcym w Monachium członek honorowy SISA

12:15 – 13:00 Zaburzenia modulacji

Alicja Salwach, Instruktor SI by Ayres, Prezes SISA

13:00 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 – 14:00 Integracja Sensoryczna w terapii logopedycznej

Katarzyna Ajnenkiel-Łos, Terapeuta Integracji Sensorycznej wg Ayres/ Asystent SI by Ayres

14:00 – 15:00 Terapia Integracji Sensorycznej dzieci z głęboką niepełnosprawnością

Małgorzata Dachtera Terapeuta Integracji Sensorycznej wg Ayres/ Asystent SI by Ayres

15:00 – 16:00 Lunch

16:00 – 17:00 Aktualizacja naszego zrozumienia funkcjonowania mózgu na podstawie najnowszej literatury z dziedziny neuronauki.

Charlotte L. Royeen, PhD, OTR/L, FAOTA, FASAHP, FNAP
Rush University Medical Center
A. Watson Armour III Presidential Professor Dean, College of Health Sciences

17:00 – 17:15 Przerwa

17:15 – 18:15 Przetwarzania Sensorycznego u dzieci i młodzieży z autyzmem lub wieloraką niepełnosprawnością

Charlotte L. Royeen, PhD, OTR/L, FAOTA, FASAHP, FNAP
Rush University Medical Center
A. Watson Armour III Presidential Professor Dean, College of Health Sciences

18:15 – 18:45 Dyskusja/zakończenie