Warunki akredytacji

Warunki akredytacji – kurs SIAT

Akredytację Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej wg Ayres
uzyskała firma:
Reha Plus Edukacja Aleksander Lizak
Ul. Tuchowska 6 B
30-618 Kraków
NIP: 6481994921

Do uzyskania akredytacji stowarzyszenia należy przesłać:

 • skrypt szkolenia,
 • program szkolenia,
 • zdjęcia sali szkoleniowej

Szkolenie powinno spełniać następujące warunki :

Multidyscyplinarny zespół w skład, którego wchodzą:

 • Instruktor Terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres,
 • Lekarz Pediatra/Neonatolog lub Pediatra neurolog,
 • Logopeda/Neurologopeda,
 • Psycholog dziecięcy kliniczny.

Struktura kursu jest modułowa zakończona egzaminem praktycznym 
oraz teoretycznym. 

Szkolenie składa się z trzech modułów obejmujących zakres tematyki:

 • teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres
 • diagnoza zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 • terapia integracji Sensorycznej wg Ayres

Egzamin obejmuje ocenę pracy praktycznej uczestników kursy we własnej praktyce zawodowej.

Kurs powinien obejmować część teoretyczną:

 • Teoretyczne podstawy Terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres zgodne 
 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – obraz kliniczny, klasy zaburzeń
 • Podstawy neurobiologiczne terapii SIAT
 • Podstawowe systemy nerwowe istotne dla procesów integracji sensorycznej,
 • Zaburzenia rozwojowe w tym spektrum zaburzeń autyzmu, mózgowe porażenie dziecięce, wcześniactwo i jego następstwa, dyspraksja,
 • zaburzenia samoregulacji u niemowląt
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • Rozwój poznawczy 
 • Rozwój mowy i komunikacji
 • Rozwój sensoryczny dziecka, 4 stadia rozwoju wg Ayres
 • Spirala samoaktualizacji
 • Możliwości diagnostyczne w terapii SIAT, Baseline, Ayres registration 
 • Aktualne badania naukowe z obszaru teorii i terapii integracji sensorycznej

Część praktyczna:

 • praca z pacjentem w specjalnie przygotowanej sali do terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres 
 • praktyczna część obserwacji i diagnozy klinicznej w tym Baseline, Ayres registration,
 • Praca z rodzicami, włączenie rodzica/opiekuna do terapii,
 • W trakcie terapii na sali jest obecnych min. dwoje dzieci, każde z dzieci ćwiczy indywidualnie z terapeutą. Obecność większej ilości dzieci w tym samym czasie na sali jest niezbędna do oceny umiejętności interakcji oraz rozwijania tej że umiejętności.