Certyfikacja terapeutów

Program certyfikacji terapeutów

Program certyfikacji terapeutów prze Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres (SIAT), stanowi okazję dla praktykujących fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów oraz lekarzy do zdobycia zaawansowanej wiedzy w zakresie teorii, oceny i zasad prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej zapoczątkowanej przez dr Jean Ayres.  

Aby uzyskać certyfikat uczestnicy muszą ukończyć 240 godzin w ramach kursu SIAT, oraz zdać egzamin praktyczny i teoretyczny. 

Moduł 1, moduł 2 i moduł 3 muszą być podejmowane w kolejności sekwencyjnej. 

Moduły na tematy specjalne można rozpocząć w dowolnym momencie po ukończeniu modułu 1 przez uczestnika.

W modułach na tematy specjalne udział mogą brać również terapeuci integracji sensorycznej, którzy ukończyli inne kursu terapii integracji sensorycznej.

  • Moduł 1 – Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej
  • Moduł 2 – Ocena integracji sensorycznej i rozpoznanie kliniczne
  • Moduł 3 – Terapia integracji sensorycznej/ egzamin

Tematy specjalne w integracji sensorycznej: integracja sensoryczna dla osób ze spektrum zaburzeń autyzmu

Tematy specjalne w integracji sensorycznej: integracja sensoryczna w warunkach szkolnych 

Tematy specjalne w integracji sensorycznej: sensoryczne podstawy karmienia i wyzwania żywieniowe

Tematy specjalne w integracji sensorycznej: rozregulowane niemowlę

Moduł 1 – Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej (7 dni/ 75 godzin)

Kurs obejmuje podstawowe zasady neurobiologii leżące u podstaw teorii integracji sensorycznej. Omówienie poszczególnych systemów sensorycznych i ich wpływ na rozwój oraz codzienne funkcjonowanie. Omówienie poszczególnych zaburzeń integracji sensorycznej i ich objawów. Rozwój psychoruchowy dziecka oraz rozwój komunikacji języka. Kurs obejmuje również zajęcia praktyczne z pacjentami. 

Część teoretyczna obejmuje zajęcia z instruktorem SIAT, neurologopedą oraz psychologiem.

Moduł 2 – Ocena integracji sensorycznej i objawy kliniczne (7 dni/ 75 godzin)

Kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy potrzebnej do dokładnej oceny funkcji integracji sensorycznej i dysfunkcji u dzieci. Uczestnicy dowiedzą się o różnych narzędziach oceny dostępnych do pomiaru dysfunkcji integracji sensorycznej. Jak i będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce podczas pracy z pacjentami. 

Część teoretyczna obejmuje zajęcia z instruktorem SIAT, lekarzem.

Moduł 3 – Terapia integracji sensorycznej/ Egzamin (4 dni/ 42 godzin)

Kurs obejmuje zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej do prowadzenia interwencji terapeutycznej. W trakcie kursu odbywa się również egzamin pisemny z zakresu teorii integracji sensorycznej, neurobiologii oraz rozwoju dziecka. Ocenie zostaje również poddana praca praktyczna z pacjentem.  

Uczestnicy chcący uzyskać certyfikat terapeuty SIAT zobowiązani są do nagrania filmu z pracy praktycznej z pacjentem oraz przesłania go przed modułem 3 do instruktora celem oceny. 

Tematy specjalne w integracji sensorycznej (4 dni/ 48 godzin)

Po ukończeniu podstawowego modułu 1 i zdobyciu gruntownej wiedzy na temat teorii integracji sensorycznej, uczestnicy mają możliwość wyboru dwóch kursów z różnych tematów specjalnych, które są najbardziej zbliżone do ich własnej praktyki klinicznej. Kursy te obejmują szereg tematów dotyczących stosowania zasad integracji sensorycznej w specjalistycznym zakresie interwencji.

Tematy specjalne w integracji sensorycznej: integracja sensoryczna dla osób w spektrum autyzmu (24 godzin)

Kurs obejmuje zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej zaburzeń przetwarzania sensorycznego u osób ze spektrum zaburzeń autyzmu. Kurs obejmuje również zajęcia praktyczne.

Tematy specjalne w integracji sensorycznej: Terapia integracji sensorycznej u dzieci z problemami w karmieniu (24 godzin)

Kurs ten zawiera informacje dotyczące identyfikowania i leczenia pacjentów, którzy mają problemy z karmieniem i jedzeniem wynikające z problemów o podłożu sensorycznym. Kurs obejmuje również zajęcia praktyczne. 

Tematy specjalne w integracji sensorycznej: integracja sensoryczna w warunkach szkolnych (24 godzin)

Ten kurs uzupełnia wiedzę uczestników w obszarze praktycznego zastosowania zasad i technik interwencji integracji sensorycznej w warunkach szkolnych. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne.

Tematy specjalne w integracji sensorycznej: rozregulowane niemowlę (24 godzin)

Ten kurs zapewnia specjalistyczne instrukcje z zakresu interwencji integracji sensorycznej dla terapeutów pracujących z małym dzieckiem. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne.