Terapia sensoryczna

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres zostało powołane w celu szerzenia aktualnej wiedzy na temat terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres oraz rozwijaniu tej metody.


Czym jest

przetwarzanie sensoryczne oraz terapia Integracji Sensorycznej

Zmysł dotyku, propriocepcji oraz przedsionkowy rozwijają się i zaczynają funkcjonować już w trakcie życia płodowego i tworzą połączenia w mózgu z innymi zmysłami. W przypadku, kiedy informacje płynące z tych zmysłów docierają do mózgu w nieprawidłowy sposób, zmienione są nasze reakcje na otoczenie.

Zmysł dotyku pomaga nam w badaniu otoczenia oraz tworzeniu schematu ciała.


Zmysł propriocepcji odbiera wrażenia czuciowe z mięśni, ścięgien oraz powierzchni stawowych, mówi nam, w jakim położeniu znajdują się nasze części ciała.


Zmysł przedsionkowy informuje o położeniu głowy w przestrzeni. W połączeniu ze zmysłem wzroku, słuchu oraz węchu/smaku pozwala nam na poruszanie się oraz badanie otoczenia.

Kiedy odbiór bodźców jest nieprawidłowy dziecko jest pobudzone lub wycofane, unika dotyku, źle sypia, jest lękliwe bądź nie odczuwa strachu. W ogólnym obrazie może być niezdarne, często się potyka, wpada na przedmioty, osoby, ma problemy z ubieraniem się, ma trudności z uczeniem się nowych umiejętności. Terapia Integracji Sensorycznej pomaga w prawidłowym odbiorze, przetwarzaniu oraz kategoryzowaniu informacji płynących ze wszystkich zmysłów.

Terapia Integracji Sensorycznej odbywa się w specjalnie dostosowanej sali, na której znajduje się specjalistyczny sprzęt podwieszany oraz różnego rodzaju pomoce i zabawki do terapii SI.

Terapia SI jest niedyrektywną formą pracy, prowadzona jest w formie zabawy, ponieważ nic nie rozwija dziecka tak jak zabawa.Najnowsze wpisy

Terapia Integracji Sensorycznej została uznana za metodę opartą na dowodach

Metoda Integracji Sensorycznej została uznana za metodę opartą na dowodach przez The National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice https://ncaep.fpg.unc.edu/Opisane w Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism (2020). „Cztery z nowych EBP zostały wcześniej zidentyfikowane jako „interwencje z pewnymi dowodami”, a teraz spełniają kryteria oparte na dowodach w oparciu o dodatkowe … Czytaj dalej Terapia Integracji Sensorycznej została uznana za metodę opartą na dowodach

Rola Rodzica w Terapii

W procesie terapeutycznym rodzice pełnią bardzo ważną rolę. Jako terapeuci musimy pamiętać, że zaburzenia przetwarzania sensorycznego rzutują na codzienne funkcjonowanie dziecka. Rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w terapii dziecka by móc zrozumieć mechanizmy wpływające na zachowanie dziecka i pomóc mu radzić sobie z trudnościami. Więź pomiędzy rodzicami i dzieckiem jest pierwszą umiejętnością społeczną. Umiejętności społeczne rozwijają … Czytaj dalej Rola Rodzica w Terapii

Rozwój sensomotoryczny dziecka

Okres rozwoju senso-motorycznego dziecka rozpoczyna się w okresie prenatalnym i trawa do wieku przedszkolnego. Nabyte w tym wieku umiejętności umożliwiają dziecku tworzenie właściwych relacji z otoczeniem oraz przebieg prawidłowego procesu uczenia się. Umiejętności tworzą się w przebiegu procesu rozwoju oraz dojrzewania OUN. W tym czasie dziecko zdobywa informację o sobie oraz otaczającym go środowisku, dzięki … Czytaj dalej Rozwój sensomotoryczny dziecka

Fidelity Measure – zasady prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres

Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres prowadzona jest zgodnie z zasadami Fidelity Measure zgodnymi z teorią integracji sensorycznej. Zasady te określają w jaki sposób konstruować jednostkę terapeutyczną, środowisko terapeutyczne oraz relację pomiędzy terapeutą a dzieckiem, aby terapia była efektywna i zgodna z założeniami teorii integracji sensorycznej. Zapewnienie możliwości stymulacji sensorycznej Prezentuj dziecku możliwości różnych doznań zmysłowych, … Czytaj dalej Fidelity Measure – zasady prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres

Więcej wpisów