Terapia sensoryczna

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres zostało powołane w celu szerzenia aktualnej wiedzy na temat terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres oraz rozwijaniu tej metody.


Czym jest

przetwarzanie sensoryczne oraz terapia Integracji Sensorycznej

Zmysł dotyku, propriocepcji oraz przedsionkowy rozwijają się i zaczynają funkcjonować już w trakcie życia płodowego i tworzą połączenia w mózgu z innymi zmysłami. W przypadku, kiedy informacje płynące z tych zmysłów docierają do mózgu w nieprawidłowy sposób, zmienione są nasze reakcje na otoczenie.

Zmysł dotyku pomaga nam w badaniu otoczenia oraz tworzeniu schematu ciała.


Zmysł propriocepcji odbiera wrażenia czuciowe z mięśni, ścięgien oraz powierzchni stawowych, mówi nam, w jakim położeniu znajdują się nasze części ciała.


Zmysł przedsionkowy informuje o położeniu głowy w przestrzeni. W połączeniu ze zmysłem wzroku, słuchu oraz węchu/smaku pozwala nam na poruszanie się oraz badanie otoczenia.

Kiedy odbiór bodźców jest nieprawidłowy dziecko jest pobudzone lub wycofane, unika dotyku, źle sypia, jest lękliwe bądź nie odczuwa strachu. W ogólnym obrazie może być niezdarne, często się potyka, wpada na przedmioty, osoby, ma problemy z ubieraniem się, ma trudności z uczeniem się nowych umiejętności. Terapia Integracji Sensorycznej pomaga w prawidłowym odbiorze, przetwarzaniu oraz kategoryzowaniu informacji płynących ze wszystkich zmysłów.

Terapia Integracji Sensorycznej odbywa się w specjalnie dostosowanej sali, na której znajduje się specjalistyczny sprzęt podwieszany oraz różnego rodzaju pomoce i zabawki do terapii SI.

Terapia SI jest niedyrektywną formą pracy, prowadzona jest w formie zabawy, ponieważ nic nie rozwija dziecka tak jak zabawa.Najnowsze wpisy

Rola Rodzica w Terapii

W procesie terapeutycznym rodzice pełnią bardzo ważną rolę. Jako terapeuci musimy pamiętać, że zaburzenia przetwarzania sensorycznego rzutują na codzienne funkcjonowanie dziecka. Rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w terapii dziecka by móc zrozumieć mechanizmy wpływające na zachowanie dziecka i pomóc mu radzić sobie z trudnościami. Więź pomiędzy rodzicami i dzieckiem jest pierwszą umiejętnością społeczną. Umiejętności społeczne rozwijają … Czytaj dalej Rola Rodzica w Terapii

Rozwój sensomotoryczny dziecka

Okres rozwoju senso-motorycznego dziecka rozpoczyna się w okresie prenatalnym i trawa do wieku przedszkolnego. Nabyte w tym wieku umiejętności umożliwiają dziecku tworzenie właściwych relacji z otoczeniem oraz przebieg prawidłowego procesu uczenia się. Umiejętności tworzą się w przebiegu procesu rozwoju oraz dojrzewania OUN. W tym czasie dziecko zdobywa informację o sobie oraz otaczającym go środowisku, dzięki … Czytaj dalej Rozwój sensomotoryczny dziecka

Fidelity Measure – zasady prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres

Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres SIAT prowadzona jest zgodnie z zasadami Fidelity Measure zgodnymi z teorią integracji sensorycznej. Zasady te określają w jaki sposób konstruować jednostkę terapeutyczną, środowisko terapeutyczne oraz relację pomiędzy terapeutą a dzieckiem, aby terapia była efektywna i zgodna z założeniami teorii integracji sensorycznej. Zapewnienie możliwości stymulacji sensorycznej Prezentuj dziecku możliwości różnych doznań … Czytaj dalej Fidelity Measure – zasady prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres

Więcej wpisów